2. Egészséges életmód – étkezés és mozgás

A workshopjaink második témájának a középpontjában az egészséges életmód és egészséges táplálkozás áll. A foglalkozás házigazdája a Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium csapata a Kontyfa Szárnyalók volt.

Az egészséges életre nevelés, az egészség megtartására, megerősítésére történő felkészítés. Az érkező sportoló feladata (a bemutatkozáson kívül) az, hogy gyermek szinten beszéljen az egészséges életmódról, betegségmegelőzésről és egészségmegőrzés szokásairól. Az általunk választott játékok szorosan a mozgásigény kielégítésére, és a testi képességek fejlesztéséhez kapcsolódnak. Sportolóként fontos szót ejteni az egészséges életmódról, hiszen az edzések mellett a táplálkozással az egészségügyi helyzetünkkel is foglalkozni kell. Emiatt választottuk Workshopunk témájának az egészséges életmódot. Ennek témakörét ebben az esetben „tágabban” értelmezzük, így tehát a táplálkozásról és a függőségekről is szó lesz az alkalmon. Ennek során kitérünk a doppingolásra is, mint a sportolókat leginkább veszélyeztető függőségre. A témákat non-formális módszerekkel dolgozzuk fel, tehát játékos feladatok során lesz szó a korábban említettekről. Jó lenne, ha az alkalom során jelen levő vendég sportoló a bemutatkozáson felül mesélne a doppingolásról (ennek veszélyeiről, következményeiről stb.)

Beszélgetős és ismerkedős játékok után ez alkalom a vendégként érkező sportolók: Nagy Kristóf és Sarcia Antonino a Ferencvárosi Torna Club jégkorongozó sportolóinak a bemutatkozásával folytatódik. Ennek során Kristóf és Antonino elmesélni saját karrierjének történetét, kitérve sikereire, nehézségeire. Ez jó példa a gyerekek számára, illetve bepillantást nyerhetnének egy – egy sportoló életébe.

 A cél: – a gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése.

  • A környezet védelméhez kapcsolódó szokások kialakítása.
  • Az egészségfejlesztés területei egészséges táplálkozás mindennapos testnevelés, testmozgás személyi higiéné testi és lelki egészség fejlesztése,
  • a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez vezető szerek fogyasztásának megelőzése
  • a bántalmazás, erőszak megelőzése
  • baleset megelőzés és elsősegélynyújtás
  • ismerkedjenek meg egészséges ételekkel, italokkal, az egészséges táplálkozás szokásaival, illetve az étkezési szokásokkal.
  • A gyerekek tudatosítsák magukban a saját testük ápolásával, védelmével kapcsolatos tudnivalókat.
  • Különböző egészséges sportok megismertetésével próbáljuk kielégíteni fokozott játék- és mozgásigényüket, illetve, hogy a gyermekek a toleranciára, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására neveljük. Élményszerű tanulással vezessük be őket az egészséges életmód rejtelmeibe.

Játékok:
1.„Fát vágni..”(A játékvezető előre mondja a szöveget és csinálja a mozdulatot, majd a többieknek utánozniuk kell. A szöveg a végére egyre gyorsabb lesz. <Fát vágni… Az erdőbe fát vágni… El is menjek, ne is menjek az erdőbe fát vágni… Fejsze is van, fűrész is van, el is menjek, ne is menjek az erdőbe fát vágni… Itt sincsen fa, ott sincsen fa, el is menjek, ne is menjek, az erdőbe fát vágni…>

2.Tenyeres-ujjas: (Körben állunk. Mindenki a bal kezét tenyérrel felfelé teszi, a jobb mutatóujját a másik tenyerébe helyezi. A játékvezető háromig számol, háromra az a cél, hogy (1) a tenyeredbe zárd a másik ujját, (2) felemeld a mutatóujjad mielőtt a szomszédod elkapja.)